Pèrdua del primer idioma en pacients bilingües després d’un dany en els ganglis basals. Hermanas Hospitalarias, Red Menni de Daño Cerebral

La pèrdua d’un primer idioma en pacients bilingües després de sofrir dany als ganglis basals. Aita Menni, Hermanas Hospitalarias.