El Dr. Daniel Adrover col·labora en el llibre “Neuropsicologia del còrtex prefrontal i les funcions executives”.

El còrtex prefrontal és la regió situada a la part anterior dels lòbuls frontals del cervell, i s’encarrega principalment del que es denomina funcions executives. Aquestes funcions, de manera general, són les que ens permeten coordinar els nostres pensaments i accions en funció de les nostres metes internes.

A causa de la gran quantitat de coneixement acumulat les darreres dècades sobre el tema, el llibre es divideix en quatre blocs per tal d’organitzar millor la informació. El primer introdueix els conceptes bàsics per tal de poder comprendre els diferents models teòrics del còrtex prefrontal i les funcions executives. En el segon s’exposa la relació existent entre les funcions executives i altres processos cognitius; en aquest apartat s’inclou el capítol on participa Daniel Adrover “Neuropsicologia de la cognició social i l’autoconsciència”. El següent bloc descriu la simptomatologia de disfunció executiva en diferents quadres clínics. Finalment, el darrer bloc senyala la importància de les funcions executives en la vida quotidiana, e introdueix les tècniques de rehabilitació emprades amb pacients amb disfunció executiva.

Es tracta d’un treball de col·laboració que compon el major compendi de coneixement en llengua castellana sobre el còrtex prefrontal i les funcions executives. Gràcies a l’àmplia informació que s’hi inclou, l’obra va dirigida tant a principiants com a experts que es vulguin actualitzar en la matèria.

Per a més informació, aquí tenen disponible la pàgina de l’editorial.