Sobre l’aprenentatge del llenguatge oral i escrit a l’escoles: Ramón Bassa descriu les darreres innovacions en la matèria.

Ramón Bassa, junt amb la col·laboració de diferents experts entre els quals es troben múltiples membres del grup I+DEL, publica dos llibres on es reflexiona sobre el procés d’aprenentatge del llenguatge oral i escrit a edats primerenques. És el resultat d’anys de treball interdisciplinari, on el coneixement provinent tant de la pràctica de la docència, com de la investigació científica, convergeix per tal guiar des d’una visió holística els professionals que acompanyin als infants en aquest procés.


Els llenguatges de l’infant: del cos i la parla a l’escriptura

Aquest llibre es divideix en dos eixos. El primer està dedicat a les primeres formes de llenguatge i a les bases neurològiques que permeten aprendre a llegir i escriure. Amb el terme primeres formes de llenguatge es fa referència, en aquest llibre, al llenguatge corporal i emocional de l’infant, els quals vehiculen l’aprenentatge de l’idioma emprat al seu entorn. Pel que fa a les bases neurològiques s’exposa aquí el coneixement, obtingut a través de la investigació científica, sobre el procés de desenvolupament a nivell cognitiu i cerebral que implica l’aprenentatge del llenguatge oral i escrit. Conèixer com té lloc aquest procés de desenvolupament, i què hi intervé, podria ser de gran ajut en el món de l’educació.

El segon eix del llibre descriu dinàmiques per tal d’acompanyar als nens en l’aprenentatge de l’escriptura, i que permeten fer front a les possibles dificultats que aquests puguin experimentar al llarg d’aquest procés. Aquestes dinàmiques són descrites per professionals que ens aporten el coneixement obtingut al llarg d’anys d’experiència en l’àmbit educatiu.El llenguatge oral i escrit a l’escola: bones pràctiques

Es ressalta en aquest llibre la importància dels diferents llenguatges dels nens, no tan sols l’oral i l’escrit, sinó també el corporal, l’emocional i l’artístic. L’objectiu final és descriure una metodologia didàctica innovadora, que ja comencen a seguir alguns centres escolars, amb la qual s’acompanyi a l’infant en el seu desenvolupament com a persona i com a ésser lingüístic i comunicador a la nostra societat. En aquesta metodologia no es té en compte només l’aprenentatge tècnic d’un idioma en la seva forma oral i escrita, sinó també l’aprenentatge de les habilitats que permetin comunicar-se com a persona.Per a més informació, aquí tenen disponible la pàgina de l’editorial