Competències lectores en joves adolescents amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL): El paper de la capacitat semàntica primerenca

Aquest estudi va avaluar les habilitats de lectura entre els 8 i 12 anys en nins bilingües català-castellà amb Trastorn Específic del Llenguatge. Les dificultats de llenguatge oral d’aquests nins en edat preescolar poden afectar a la posterior adquisició de la lectura.

Els resultats van mostrar que, efectivament, aquests nins presentaven problemes de descodificació i de comprensió lectora als 8 anys, tot i que només les habilitats de comprensió lectora de textos seguien deteriorades als 12 anys. Les habilitats lectores dels nins a l’edat de 12 anys es podien predir per la fluïdesa verbal semàntica en edat preescolar (capacitat de dir paraules d’un camp semàntic, p.ex. animals). Per tant, la capacitat semàntica en l’etapa inicial del desenvolupament del llenguatge oral té una gran importància per la posterior consolidació de l’adquisició de la lectura.

D’aquesta manera, és molt important estimular aquesta capacitat semàntica en les primeres etapes del desenvolupament del llenguatge oral, ja que un deteriorament en aquesta és un factor de risc per les dificultats de l’aprenentatge de la lectura.

 

Referència: Buil-Legaz L, Aguilar-Mediavilla E, Rodríguez-Ferreiro. J. (2015). Reading skills in young adolescents with a history of Specific Language Impairment: The role of early semantic capacity. Journal of Communication Disorders, 10;58:14-20.