Trajectòries longitudinals de la representació i de l’accés a la informació fonològica en nins bilingües amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

L’estudi descriu el desenvolupament de diverses habilitats de processament lingüístic en nins bilingües amb TEL entre els 6 als 12 anys. Els resultats van trobar que a totes les edats els nins amb TEL tenien dificultats en la repetició d’oracions, en la fluïdesa fonològica (producció i expressió de manera correcta dels sons i les paraules) i en la consciència fonològica sense indicacions visuals (consciència de l’estructura del so o d’una paraula). No obstant, tot i que els nens amb TEL tenien dificultats a les edats primerenques amb la denominació automàtica ràpida, aquesta habilitat va millorar amb els anys. Finalment, altres habilitats lingüístiques no presentaven dificultats pels nens amb TEL en cap moment, com la fluïdesa semàntica (capacitat per conèixer el significat de les paraules de manera correcta) i la consciència fonològica amb indicacions visuals.

Per tant, els nins amb TEL presenten dificultats persistents en tasques relacionades especialment amb la segmentació de les paraules i el manteniment de les unitats verbals en la memòria fonològica de treball, el que els hi dificulta emmagatzemar, manipular i accedir a la informació. Per això, és necessari reforçar aquestes habilitats, especialment la memòria de treball fonològica, en els nins amb TEL des d’una edat prematura, ja que un problema en aquestes pot suposar dificultats de comunicació en els nins amb TEL.

 

Referència: Buil-Legaz L, Adrover-Roig, D, Aguilar-Mediavilla E. (2016). Longitudinal trajectories of the representation and access to phonological information in bilingual children with Specific Language Impairment. International Journal of Speech-Language Pathology 18(5):473-82.