Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) o Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL)

El trastorn específic del llenguatge (TEL), també anomenat trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL), consisteix en una alteració o un retard en el desenvolupament receptiu i/o expressiu del llenguatge oral, que afecta tant a l’adquisició com al desenvolupament d’aquest des dels seus inicis, manifestant dificultats significatives i conseqüències cognitives, comunicatives ii socials. A més, el TEL es manifesta sense la presència de deteriorament neurològic, dèficit sensorial o motor, problemes psicopatològics o socio-emocionals i lesions o disfuncions cerebrals.

Per conèixer més sobre la seva prevalença, la detecció i la intervenció, accedeix als fulls informatius creats pel grup I+DEL que estan a continuació.

TEL o TDL català

Triptic TEL català