Una aproximació amb variables latents als processos de control executiu durant l’envelliment

Es sap que el control executiu es fracciona en tres processos o components separables: actualització de continguts en memòria, canvi o alternança i inhibició de la informació irrellevant. No obstant, el control executiu en gent gran ha estat menys explorat i l’estructura dels tres components o funcions executives de Miyake et al. (2000) no s’ha integrat amb altres models que proposen components addicionals.

Per tal de conèixer l’estructura del control executiu en persones majors, en aquest estudi es van administrar diferents proves neuropsicològiques que les anàlisi estadístiques van agrupar en torn a quatre factors. Així, l’estructura del factor executiu ‘general’ va ser compatible amb el model de tres factors de Miyake et al., tot i que es van trobar algunes diferències. D’aquesta manera, va aparèixer a l’anàlisi un factor addicional que estava relacionat amb el control executiu, anomenat ‘eficiència d’accés a la memòria a llarg termini’, i un factor mediador anomenat ‘velocitat de processament’. Referent a aquesta velocitat de processament, es va poder veure com durant l’envelliment normal es produeixen dificultats per mantenir els objectius actius a través de la mediació d’aquesta velocitat de processament. Finalment, en consonància amb els nostres resultats, es va poder veure com les persones majors mostren dèficits en les tasques de funció executiva i en els processos que impliquen l’accés a la memòria a llarg termini i de treball.

 

Referència: Adrover-Roig D, Sesé A, Barceló F, & Palmer A. (2012). A latent variable approach to executive control in healthy ageing. Brain and Cognition; 78(3): 284-99