Taller: Tractament logopèdic, psicològic i educatiu en el TEL

El passat 27 de Gener n’Eva Aguilar, Pep Pérez i Mario Valera, membres de I+DEL, vàrem col·laborar amb CREIX impartint un taller destinat als professionals (especialment mestres). L’objectiu del taller era oferir als participants les eines i estratègies per poder detectar e intervenir en els diferents àmbits que es veuen afectats pel Trastorn Específic del Llenguatge. D’aquesta manera acostem, una vegada més, la investigació als professionals que es troben diàriament amb aquests casos.

Les persones que sofreixen d’un Trastorn Específic del Llenguatge presenten un nivell inferior en l’adquisició del llenguatge esperat a l’edat, sense que es trobin altres dificultats de tipus auditiu, cognitiu, neurològic o sòcio-emocional que ho pugin explicar. Aquestes dificultats lingüístiques poden afectar al nin dins el seu món personal, social i escolar, provocant en conseqüència una baixa autoestima, problemes per relacionar-se i fracàs escolar, entre d’altres. Aquesta formació es va crear amb la intenció d’oferir les eines adequades al professionals, per així poder identificar aquests nins i nines, conèixer les seves necessitats de suport educatiu i personal dins i fora l’aula i saber com donar la resposta correcta a aquestes necessitats.

L’acte, al que assistiren unes 30 persones, va tenir lloc durant el dissabte 27 de Gener entre les 9 del matí i les 8 de la tarda. Vàrem parlar, durant el primer bloc, de les característiques pròpies del Trastorn Específic del Llenguatge. La seva avaluació tant psico-pedagògica com logopèdica mitjançant un cas pràctic, va ser tractada, en un 2n bloc. Estructurat en dos blocs abans i després de dinar vàrem donar les tècniques per saber com intervenir tant a nivell logopèdic com psicosocial. Finalment, al darrer mòdul de la tarda vàrem parlar de les necessitats educatives que presenten els nins i nines amb TEL.

9:00-11:00 El trastorn específic del llenguatge: punts forts i punts febles dels infants amb TEL. 

Eva Aguilar, Pep Pérez i Mario Valera

11:30-12:30 Avaluació psico-pedagògica i logopèdica del TEL: cas pràctic.

Eva Aguilar

12:30-13:30 Intervenció logopèdica: exemples i casos pràctics. 

Eva Aguilar

15:30-17:30 Intervenció psicològica i social: exemples i casos pràctics.

 Mario Valera

18:00-20:00 Necessitats educatives dels nins amb TEL: principis, cas pràctic i elaboració de material. 

Pep Pérez

Cal dir que des de l’equip estam molt contents d’haver pogut col·laborar en una proposta com aquesta i agraïm a CREIX l’oportunitat que ens ha donat per poder apropar la recerca al camp de l’aplicació. Pensem que és necessari apropar la investigació i el coneixement acadèmic als professionals i les famílies que cada dia es relacionen amb aquests nins i nines. Són cursos i formacions com aquestes la que ens permeten la difusió i transferència, a més de suposar les bases per fer una bona feina amb el Trastorn Específic del Llenguatge.