Cooperació amb el centre per nens i nenes amb dèficit auditiu Effetah de Tànger

Des de fa tres anys alguns membres d’I+DEL participen en una sèrie de projectes de cooperació universitària al desenvolupament amb l’escola per nens i nenes sords Effetah a Tànger. Aquests projectes finançats per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i per la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears tenen com a principal objectiu la formació dels educadors del centre i la dotació de matèria TIC.

Quant a la formació, els membres de l’equip del projecte han impartit una sèrie de seminaris centrats en la instrucció dels educadors d’Effetah en aspectes teòrics i pràctics sobre metodologies educatives i participatives fonamentades en l’aprenentatge basat en projectes. En aquests seminaris s’han abordat temes com l’aprenentatge per descobriment, l’aprenentatge cooperatiu i les intel·ligències múltiples amb el fi de promoure un canvi en el model d’ensenyança-aprenentatge a l’escola.

Activitats realitzades a Effetah

Amb l’objectiu de donar suport al procés de canvi mitjançant recursos tecnològics, s’ha dotat a l’escola amb 20 dispositius tipus tauleta, que ha estat introduït amb èxit com a material complementari.

Finalment, la col·laboració amb membres del departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, amb professors de la Universitat Buenaventura de Cali (Colòmbia) i amb l’ajuda d’alumnes de la UIB que realitzen les pràctiques al centre Effetah s’està treballant en la posada en marxa i optimització d’una aplicació dissenyada per a l’entrenament en la discriminació de fonemes en nens amb implant coclear.

Aquest col·laboració segueix en marxa i està prevista la seva continuïtat per, almenys, el curs acadèmic 2018/2019.