Entre els dies 28 i 30 de juny es va celebrar el XXXI Congrés Internacional AELFA-IF a Granada

El passat 30 de juny Eva Aguilar va assitir al XXXI Congreso Internacional de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología (AELFA-IF) a Granada, que aquest any es va dur a terme baix el lema ‘Logopèdia: Connectant Ciència i Professió’ i va participar en una comunicació parlant sobre diversos estudis dut a terme per l’equip sobre les Dificultats a la parla en nens amb trastorn específic del llenguatge dins una sessió centrada en ‘El llenguatge en els trastorns del desenvolupament’Durant aquesta comunicació Eva va parlar de diferents estudis que es centraren en nens amb Trastorn Específic del llenguatge (TEL). Molts d’aquests estudis relacionats amb el TEL es centren a estudiar nens entre els 3 o 4 anys; per aquest motiu, els estudis de l’equip es varen centrar en omplir aquest buit estudiant a nens de 6 anys d’edat. Va ser amb aquest objectiu que s’avaluaren a 18 nens de 6 anys d’edat amb TEL i 18 nens controls de la mateixa edad que anaven a la mateixa aula i se’ls va administrar la prova de rastreig i discriminació de l’anàlisi del retard de la parla (Aguilar-Mediavilla & Serra-Raventós, 2003, 2004)(Aguilar-Mediavilla & Serra-Raventós, 2003). Es va analitzar l’estructura productiva de paraules, síl·labes i fonemes, així com els processos de simplificació fonològica  (Aguilar-Mediavilla & Serra-Raventós, 2003, 2004, Bosch-Galcerán, 1983, 1987; Ingram, 1983).Els resultats mostraren que els nens amb TEL produïen menys estructures sil·làbiques correctes, menor nombre de fonemes correctes i discriminaven pitjor aquests fonemes. Aquests resultats senyalen que els nens amb TEL mantenen als 6 anys dificultats amb la fonologia, reflectides en la seva pobre producció i discriminació, especialment a nivell de síl·laba i de fonemes. Tot i així, no tots els nens amb TEL presenten aquest retard de la parla, dificultant la seva detecció.

A més, Eva va poder assistir a diferents ponències i conferències, al mateix temps que va poder conèixer altres professionals especialitzats en el llenguatge. Pots consultar el programa del congrés aquí.