Nou títol propi de la UIB: Especialista Universitari en Audició i Llenguatge (30 ECTS)

Des de l’I+DEL hem creat una nova especialització centrada en Audició i Llenguatge. Aquesta nova formació neix amb l’objectiu general de formar especialistes en Audició i Llenguatge. A l’actualitat es necessiten professors especialistes en tots els centres ordinaris per adequar la resposta d’aquests a les necessitats educatives de tot l’alumnat a l’entorn més normalitzat possible.

Els alumnes que presentin necessitats educatives especials associades a trastorns de llenguatge, freqüentment requereixen d’uns recursos  ajudes i adaptacions per tal de poder assolir els mateixos objectius que la resta dels seus companys. Així, aquesta atenció específica requereix l’actuació d’uns especialistes que la facin possible que, paral·lelament, ajudin als altres docents en l’adaptació del currículum a les característiques de les necessitats de l’alumnat. Dins aquest context queda configurat el rol de l’especialista en audició i llenguatge en els centres escolars ordinaris.

Aquesta nova especialització va dirigida especialment a graduats en educació primària amb la menció d’Audició i Llenguatge. Per altre banda, també poden accedir a ella els graduats/diplomats/llicenciats en Educació Primària d’altres mencions, en Educació Infantil, en Psicologia, en Logopèdia, en Pedagogia, o en Psicopedagogia i Infermeria.

Pots accedir a tota la informació completa i descarregarte el fulletó aquí i fer la matricula aquí.