Manual sobre l’avaluació neuropsicològica del llenguatge

La Dra. Eva Aguilar escriu un capítol sobre les dificultats del llenguatge oral inclòs en el manual “Evaluación Neuropsicológica del Lenguaje”. Es tracta d’un llibre on en cada capítol es descriu un aspecte específic del llenguatge (comprensió i producció oral i escrita, prosòdia, pragmàtica…), utilitzant els darrers models teòrics desenvolupats des de la psicologia cognitiva. Per tant, en cada capítol se’ns exposen els models cognitius que expliquen millor com es duu a terme el processament de la informació relativa a cada aspecte del llenguatge, els trastorns que sorgeixen quan part d’aquest processament es veu alterat, les tasques i proves estandarditzades més adients per tal d’avaluar cada aspecte del llenguatge i un o dos casos clínics que ho exemplifiquin.

Aquest volum va dirigit tant a estudiants i professionals de l’àmbit de la neuropsicologia i de la logopèdia, com, de manera més general, a qualsevol professional de la salut interessat en els trastorns del llenguatge i en la seva avaluació.

Per a més informació, aquí tenen la pàgina de l’editorial.