El nostre grup d’investigació demostra que els infants amb trastorn específic del llenguatge presenten més risc de fracàs acadèmic.

El grup d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) de la Universitat de les Illes Balears ha realitzat una recerca sobre el rendiment acadèmic dels nins bilingües amb trastorn específic del llenguatge (TEL), i com millorar-lo. El diari de la UIB dedica una secció a l’estudi. Pots llegir el reportatge aquí.