Presentem tres volums sobre les dificultats del llenguatge que poden acompanyar diferents trastorns del desenvolupament.

La Dra. Eva Aguilar Mediavilla i el Dr. Alfonso Igualada Pérez editen el llibre “Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo”  que recull en tres volums el coneixement actual sobre diferents trastorns associats de manera secundària o comòrbida a un trastorn del llenguatge, així com les especificitats de la seva avaluació i tractament. El primer volum aborda la relació dels trastorns del llenguatge amb les dificultats sensorials, el dany cerebral adquirit i la paràlisi cerebral; el segon per una banda aborda les síndromes genètiques, com és el cas de la Síndrome de Down, i per altra, el Trastorn de l’Espectre Autista. El tercer volum, en canvi, es centra en els factors de risc que poden desencadenar dificultats lingüístiques, com la prematuritat o els factors socioemocionals i, també, aborda els trastorns del neurodesenvolupament que poden aparèixer juntament amb el trastorn del desenvolupament del llenguatge.

Els tres llibres segueixen, alhora que analitzen, la classificació del projecte CATALISE, una iniciativa internacional que té com objectiu generar consens en quant a la terminologia, i criteris de diagnòstic de les dificultats del llenguatge per tal de promoure l’avanç en recerca i pràctica clínica en aquest camp.

Per a més informació aquí tenen la pàgina de l’editorial.