Participació del grup I+DEL en la Conferència de Psicolingüística Experimental

El passat 27 de juny de 2019 Víctor Sánchez va presentar a la Conferència de Psicolingüística Experimental, que va tenir lloc a Palma de Mallorca, els resultats d’una investigació duita a terme pel grup d’investigació I+DEL. Aquesta conferència té com objectiu reunir als professionals que treballen en matèria de processament o trastorns del llenguatge, i fomentar l’ús de noves metodologies experimentals que permetin avançar en aquest camp de coneixement.

En l’estudi presentat per Víctor es varen comparar les habilitats executives de nens monolingües i nens bilingües. Es va veure que mentre els nens bilingües presentaven una major precisió de resposta en les tasques de control executiu, el temps de reacció dels nens monolingües variava en menor mesura degut als efectes d’interferència al llarg d’aquestes tasques experimentals. Es va discutir a la conferència la possibilitat que aquests resultats fossin indicatius d’una distribució diferencial entre monolingües i bilingües dels recursos de control executiu.

Per a més informació sobre el congrés i els temes que s’hi varen tractar podeu accedir aquí a la pàgina oficial.