D’una visió sobre les dificultats del llenguatge estàtica a una dinàmica: implicacions d’un canvi conceptual

El grup d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) de la Universitat de les Illes Balears publica un article sobre les implicacions del canvi de concepció sobre els trastorns del llenguatge en la infantesa. L’article, publicat en la revista científica Llengua, Societat i Comunicació de la Universitat de Barcelona, repassa l’evolució conceptual del que abans s’anomenava Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), ara Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL). Aquest canvi ha tingut lloc gràcies a investigacions que han evidenciat que les dificultats de processament del llenguatge no solen aparèixer de forma aïllada, sinó que estan relacionades amb altres dificultats cognitives a la llarga del desenvolupament. En aquest article s’explica el perquè d’aquest canvi de concepció, així com les seves implicacions a nivell de criteris de diagnòstic i del tipus d’intervenció que es requereix quan alguna d’aquestes dificultats es manifesta. Gràcies als avanços en aquesta matèria s’espera que menys nens amb aquestes dificultats passin desapercebuts.

Per a més informació, podeu accedir a l’article complet, disponible en la pàgina de la revista.