Traducció a l’anglès de la col·lecció de contes de lectura progressiva “De mica en mica”

De mica en mica és una obra didàctica de vint-i-un llibres que, mitjançat el relat de diferents històries, té l’objectiu d’acompanyar als infants en el procés d’aprenentatge de la lectura. Ramón Bassa i Martín, autor de la col·lecció, n’organitza el contingut per tal que, augmentant de manera progressiva la dificultat, l’aprenentatge de l’infant es vegi reforçat i arribi a dominar les diferents grafies de la llengua escrita. Tot això complementat amb les il·lustracions de Sandra Aguilar, que fan de lligam entre allò que l’infant veu i el que llegeix, facilitant-ne la comprensió alhora que actua de l’element motivador. En edats primerenques l’estimulació propicia i potencia el desenvolupament i l’aprenentatge, aquesta obra aposta per fer-ho fomentant també el plaer per la lectura ja des de ben petits.

Després de l’èxit que han tingut les edicions en català i castellà, l’obra completa ha estat adaptada i traduïda a l’anglès. Aquesta col·lecció, ara ja disponible en els tres idiomes, pot ser utilitzada com material per a l’aprenentatge de la lectura tant a l’escola com a casa. Podreu trobar l’obra completa en els diferents idiomes fent clic als següents enllaços:

Català

Castellà

Anglès