Difusió

Us de l’índex digital D2:D4 com a indicador biològic del trastorn específic del llenguatge

El grup I-DEL acaba de publicar un nou article conjuntament amb el Departament de Biologia de la UIB. En aquest nou estudi, Eva Aguilar-Mediavila amb Antonia Font-Jordà, Antoni Gamundí i Maria Cristina Nicolau Llobera han trobat evidencia a favor de l’ús de l’índex digital D2:D4 com a indicador biològic del trastorn específic del llenguatge (TEL). … Continua llegint «Us de l’índex digital D2:D4 com a indicador biològic del trastorn específic del llenguatge»
Posted on

Parlant de ‘Bullying’ a les XXV Jornades de Psicologia a la UIB

La setmana passada es varen dur a terme les XXV Jornades de Psicologia a la UIB organitzades per l’Associació de Representants de Psicologia. Durant una setmana els estudiants de psicologia (principalment, encara que la que inscripcions estan obertes al públic general), varen poder assistir a les conferències relacions amb els diferents àmbits en els quals la psicologia … Continua llegint «Parlant de ‘Bullying’ a les XXV Jornades de Psicologia a la UIB»
Posted on

Taller: Tractament logopèdic, psicològic i educatiu en el TEL

El passat 27 de Gener n’Eva Aguilar, Pep Pérez i Mario Valera, membres de I+DEL, vàrem col·laborar amb CREIX impartint un taller destinat als professionals (especialment mestres). L’objectiu del taller era oferir als participants les eines i estratègies per poder detectar e intervenir en els diferents àmbits que es veuen afectats pel Trastorn Específic del … Continua llegint «Taller: Tractament logopèdic, psicològic i educatiu en el TEL»
Posted on

Una aproximació amb variables latents als processos de control executiu durant l’envelliment

Es sap que el control executiu es fracciona en tres processos o components separables: actualització de continguts en memòria, canvi o alternança i inhibició de la informació irrellevant. No obstant, el control executiu en gent gran ha estat menys explorat i l’estructura dels tres components o funcions executives de Miyake et al. (2000) no s’ha … Continua llegint «Una aproximació amb variables latents als processos de control executiu durant l’envelliment»
Posted on

L’edat i l’estat de preservació del control cognitiu modulen els índexs neuronals del canvi de tasca

L’estudi es va dur a terme amb l’objectiu d’explorar la influència conjunta de l’edat i del control cognitiu sobre els indicadors conductuals i electrofisiològics vinculats al canvi de tasca en diferents tipus de mostra. Així, es va dividir la mostra en dos grups de persones de mitjana edat (49-60 anys) i majors (61-80 anys), segons … Continua llegint «L’edat i l’estat de preservació del control cognitiu modulen els índexs neuronals del canvi de tasca»
Posted on

Deteriorament de la llengua dominant associat a un dany selectiu als ganglis basals de l’hemisferi esquerre

L’estudi es va centrar l’afàsia bilingüe i, específicament, en el cas de JZ. El cas de JZ fa referència a una persona bilingüe (euskera-castellà) de 53 anys d’edat que, després d’un hematoma en els ganglis basals de l’hemisferi esquerre, presentava dèficits executius i afàsia, caracteritzada per un processament deteriorat de la llengua materna o L1, … Continua llegint «Deteriorament de la llengua dominant associat a un dany selectiu als ganglis basals de l’hemisferi esquerre»
Posted on

Control de la interferència en bilingües d’edat avançada: les aparences són enganyoses

El bilingüisme s’ha associat amb un envelliment exitós a nivell cognitiu. Així, la recerca ha mostrat com el bilingüisme aporta avantatges cognitius, entre els quals hi podem trobar una millora del control de la interferència (aspecte relacionat amb una millor atenció selectiva) i un retard en l’aparició de signes de demència. Tot i això, no … Continua llegint «Control de la interferència en bilingües d’edat avançada: les aparences són enganyoses»
Posted on

El cervell bilingüe és més eficient a nivell de resposta en tasques d’interferència

L’avantatge bilingüe en tasques de control d’interferències a nivell visoespacial s’ha estudiat amb la tasca de Simon (de l’anglès, ‘Simon task’), entre altres. A partir dels resultats de diversos estudis existents, la literatura sobre l’avantatge bilingüe ha donat lloc a diverses contradiccions. Un treball i una investigació prèvia realitzada per part del nostre equip va … Continua llegint «El cervell bilingüe és més eficient a nivell de resposta en tasques d’interferència»
Posted on

Comunicació referencial en nins bilingües català-castellà amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

L’estudi va analitzar la qualitat dels missatges que feien nins amb Trastorn Específic del Llenguatge en una tasca de comunicació referencial. En les tasques de comunicació referencial els nins han de descriure la col·locació de diversos objectes d’una imatge a un adult que no els veu. Els nins de 8 anys amb TEL produïen una … Continua llegint «Comunicació referencial en nins bilingües català-castellà amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)»
Posted on

La competència morfosintàctica oral com a predictora de la comprensió lectora en nins amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

Els nins amb TEL solen presentar un dèficit en la comprensió oral. Així, l’estudi té la intenció d’indagar la influència de la comprensió oral sobre la comprensió lectora en nins de 7 i 8 anys bilingües català-castellà amb TEL. A l’edat de 7-8 anys, els nens amb TEL tenien resultats similars de comprensió lectora als … Continua llegint «La competència morfosintàctica oral com a predictora de la comprensió lectora en nins amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)»
Posted on

Trajectòries longitudinals de la representació i de l’accés a la informació fonològica en nins bilingües amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

L’estudi descriu el desenvolupament de diverses habilitats de processament lingüístic en nins bilingües amb TEL entre els 6 als 12 anys. Els resultats van trobar que a totes les edats els nins amb TEL tenien dificultats en la repetició d’oracions, en la fluïdesa fonològica (producció i expressió de manera correcta dels sons i les paraules) … Continua llegint «Trajectòries longitudinals de la representació i de l’accés a la informació fonològica en nins bilingües amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)»
Posted on

Competències lectores en joves adolescents amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL): El paper de la capacitat semàntica primerenca

Aquest estudi va avaluar les habilitats de lectura entre els 8 i 12 anys en nins bilingües català-castellà amb Trastorn Específic del Llenguatge. Les dificultats de llenguatge oral d’aquests nins en edat preescolar poden afectar a la posterior adquisició de la lectura. Els resultats van mostrar que, efectivament, aquests nins presentaven problemes de descodificació i … Continua llegint «Competències lectores en joves adolescents amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL): El paper de la capacitat semàntica primerenca»
Posted on

Les habilitats de processament a preescolar preveuen resultats lectors en nins bilingües Espanyol-Català amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

Els nens amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) presenten una alteració o una demora en el desenvolupament del llenguatge oral i, per tant, mostren dificultats lingüístiques. Tot i això, el TEL es manifesta sense la presència de dèficits cognitius i auditius, deteriorament neurològic ni privació socioemocional. No obstant, estudis anteriors han demostrat que els nins … Continua llegint «Les habilitats de processament a preescolar preveuen resultats lectors en nins bilingües Espanyol-Català amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)»
Posted on

Està perdent avantatge el bilingüisme? Un enfocament bibliomètric

Aquest estudi explora les tendències de publicació respecte a l’anomenat avantatge del bilingüisme en els darrers 10 anys. L’avantatge bilingüe fa referència als resultats on es troba que les persones bilingües tenen millors capacitats que les persones monolingües. Així, amb la utilització de diversos índexs bibliomètrics, es va veure que, fins a l’any 2013, els … Continua llegint «Està perdent avantatge el bilingüisme? Un enfocament bibliomètric»
Posted on