D’una visió sobre les dificultats del llenguatge estàtica a una dinàmica: implicacions d’un canvi conceptual

El grup d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) de la Universitat de les Illes Balears publica un article sobre les implicacions del canvi de concepció sobre els trastorns del llenguatge en la infantesa. L’article, publicat en la revista científica Llengua, Societat i Comunicació de la Universitat de Barcelona, repassa l’evolució conceptual del que abans … Continua llegint «D’una visió sobre les dificultats del llenguatge estàtica a una dinàmica: implicacions d’un canvi conceptual»

Traducció, adaptació i validació al castellà d’un qüestionari de regulació emocional per a nens i adolescents: ERQ-CA.

Les emocions tenen la capacitat de guiar el nostre comportament, pensament i visió de les coses. En funció del context, però també de les capacitats de regulació emocional de l’individu, les emocions ens poden ajudar o poden ser problemàtiques en una situació concreta. L’experiència emocional pot ser beneficiosa si aquesta s’adequa al context en què … Continua llegint «Traducció, adaptació i validació al castellà d’un qüestionari de regulació emocional per a nens i adolescents: ERQ-CA.»

Presentem tres volums sobre les dificultats del llenguatge que poden acompanyar diferents trastorns del desenvolupament.

La Dra. Eva Aguilar Mediavilla i el Dr. Alfonso Igualada Pérez editen el llibre “Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo”  que recull en tres volums el coneixement actual sobre diferents trastorns associats de manera secundària o comòrbida a un trastorn del llenguatge, així com les especificitats de la seva avaluació i tractament. El … Continua llegint «Presentem tres volums sobre les dificultats del llenguatge que poden acompanyar diferents trastorns del desenvolupament.»

Estudi sobre el perfil de parla de nens bilingües castellano-catalans amb trastorn del desenvolupament del llenguatge.

Els membres del grup I+DEL Eva Aguilar Mediavilla, Lucía Buil Legaz i Víctor Sánchez Azanza publiquen a la revista Clinical Linguistics and Phonetics un article sobre el perfil de  parla dels nens de 6 anys amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL). En aquest estudi  es va analitzar la fonologia, tant a nivell productiu com perceptiu, … Continua llegint «Estudi sobre el perfil de parla de nens bilingües castellano-catalans amb trastorn del desenvolupament del llenguatge.»

¿I què passa amb les llengües romàniques? Desenvolupament lingüístic atípic en llengües provinents del llatí.

Presentem un manual editat per Eva Aguilar, Lucía Buil, Raül López, Víctor Sánchez i Daniel Adrover, tots membres del grup d’investigació I+DEL, i publicat per l’editorial de renom John Benjamins. En aquest llibre s’hi exposen els resultats de investigacions, amb nens que parlen llengües romàniques, sobre les quatre principals causes de desenvolupament lingüístic atípic: naixement … Continua llegint «¿I què passa amb les llengües romàniques? Desenvolupament lingüístic atípic en llengües provinents del llatí.»

El nostre grup d’investigació demostra que els infants amb trastorn específic del llenguatge presenten més risc de fracàs acadèmic.

El grup d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) de la Universitat de les Illes Balears ha realitzat una recerca sobre el rendiment acadèmic dels nins bilingües amb trastorn específic del llenguatge (TEL), i com millorar-lo. El diari de la UIB dedica una secció a l’estudi. Pots llegir el reportatge aquí.

Manual sobre l’avaluació neuropsicològica del llenguatge

La Dra. Eva Aguilar escriu un capítol sobre les dificultats del llenguatge oral inclòs en el manual “Evaluación Neuropsicológica del Lenguaje”. Es tracta d’un llibre on en cada capítol es descriu un aspecte específic del llenguatge (comprensió i producció oral i escrita, prosòdia, pragmàtica…), utilitzant els darrers models teòrics desenvolupats des de la psicologia cognitiva. … Continua llegint «Manual sobre l’avaluació neuropsicològica del llenguatge»