Notícies i premis

Desembre de 2017. Una història de superació del TEL. Periódico de Melilla

Juny de 2017. Com gestionar les vacacions dels nins? Notícies UOC

Gener de 2017. El bilingüisme pot estalviar recursos cerebrals a mesura que envelleix. Neuroscience News

Gener de 2017. El bilingüisme pot estalviar recursos cerebrals a mesura que envelleix. Science Daily

Juliol de 2016. Trastorn específic del llenguatge: quan les paraules no s’entenen. Última Hora

Març de 2014. Diversos membres del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (Lucía Buil Legaz, Eva Aguilar Mediavilla i Daniel Adrover Roig) van ser guardonats pel Col·legi de Logopedes de Catalunya, amb el premi ‘Dr. Jordi Perelló’, per la seva investigació sobre les dificultats de desenvolupament en l’adquisició del llenguatge i la seva influència en l’alfabetització.  Diari de la UIB 

Gener de 2013. La investigació mostra que els nins amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) presenten una demora a l’hora d’accedir a la lectura i l’escriptura. .

Maig de 2011. Pèrdua del primer idioma en pacients bilingües després d’un dany en els ganglis basals.  Hermanas Hospitalarias, Red Menni de Daño Cerebral