Enllaços i software

Eines de software que utilitzam per les nostres investigacions:

Biopac (Hardware comunament utilitzat en investigació en ciències de la salut, que permet l’obtenció de diverses dades psicofisiològiques de forma simultània a un experiment).

AcqKnowledge (Software que permet adquirir, transformar i analitzar variables psicofisiològiques complexes d’un subjecte mentre realitza un experiment. Requereix llicència).

Cedrus (Material de hardware utilitzat per la recol·lecció de dades de forma precisa y sincronitzada a una tasca experimental computaritzada).

Eprime (És un excel·lent software per la presentació d’estímuls. Requereix llicència).

Gazepoint (Sistema de seguiment ocular per explorar els moviments dels ulls. Requereix llicència).

Opensesame (Programa per crear experiments de psicologia, neurociència i economia experimental).

Dmdx (Software de visualització gratis per programar experiments conductuals que recullen els temps de reacció i les puntuacions de precisió. Aquest va ser programat pel Dr. Forster a la Universitat de Arizona).

PEBL (Psychology Experiments Building Language. Aquest és un software gratuït per crear experiments de psicologia).

STOP-IT (un treball per explorar la inhibició de la resposta, desenvolupat pel Dr. Vebruggen a la Universitat de Exeter).

CHILDES (Child Database Exchange System).

CLAN (software per analitzar les produccions lingüístiques dels nins).

Patologia de la parla i del llenguatge:

IRIE (Institut de Recerca i Innovació Educativa)

ATELBA (Associació Espanyola del Trastorn Específic del Llenguatge de las Illes Balears)

ATELMA  (Associació Espanyola del Trastorn Específic del Llenguatge de Madrid)

CLIB (Col·legi de Logopedes de les Illes Balears)

AELFA (Associació Espanyola de Logopèdia, Foniatria i Audiologia)

AEAL (Associació per l’Estudi de l’Adquisició del Llenguatge)

OUANE (Oficina Universitària d’Atenció a les Persones amb Necessitats Especials)

AREHA (Protocol per l’Anàlisi del Retard de la Parla)

Altres enllaços:

Informació sobre l’Illa de Mallorca 

mallorca