Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge

El Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab) té com a finalitat principal potenciar l’estudi multidisciplinari sobre el desenvolupament psicològic en les diferents etapes del cicle vital, així com els aspectes psicològics lligats a l’educació.

Recerca

El nostre objectiu de recerca principal consisteix en explorar les dificultats educatives, emocionals i cognitives que presenten els infants amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE). Actualment, ens centram en l’estudi del Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL), parant especial atenció a l’assetjament escolar per tal d’esbrinar-ne possibles factors predictors i de protecció que podrien ajudar a prevenir o intervenir en aquest tipus de casos. També ens interessa examinar com el bilingüisme influeix en el llenguatge i la cognició, escpecialment en la nostra capacitat de gestionar els recursos atencionals (control executiu).

Transferència

Comunicar la nostra recerca a la societat ens sembla fonamental, i per això es comprometem a mantenir aquesta web i les nostres xarxes socials actualitzades. A més a més, el laboratori promou activitats de formació a escoles, equips d’orientació psicopedagògica, atenció primerenca, hospitals de referència, i també participem en activitats de difusió a través d’altres mitjans de comunicació com la ràdio i la televisió. Finalment, transferim els resultats de la nostra recerca aportant pautes educatives i bones pràctiques a altres institucions. Creiem que la transferència del coneixement a la societat és una part fonamental de la recerca.

Equip

Som un grup interdisciplinari d’investigadors i professors del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (Facultat d’Educació, Universitat de les Illes Balears –UIB-). Partint d’un vessant interdisciplinari (les nostres formacions són diverses: psicologia clínica, psicología cognitiva, neuropsicología, psicolingüística, psicopedagogia, logopedia, mètodes de recerca i educació), els nostres interessos d’investigació giren al voltant de la influència mútua que exerceixen entre sí alguns fonaments lingüístics, cognitius i temperamentals, com van canviant i es desenvolupen al llarg del cicle vital.