Personal

EvaEva Aguilar Mediavilla. Professora titular d’universitat. 

Google_Scholar_logo

ResearchGate_LogoSóc doctora en Psicologia des de 2003 per la Universitat de Barcelona i he realitzat el Màster en pertorbacions del llenguatge i audició a la mateixa Universitat. Els meus interessos d’investigació inclouen distints aspectes de les dificultats d’adquisició del llenguatge, del desenvolupament del llenguatge i de la influència del bilingüisme en el desenvolupament lingüístic i cognitiu en nins amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).

 

dani_despatx

Daniel Adrover Roig. Professor titular d’universitat.  

Google_Scholar_logo
ResearchGate_Logo

Sóc doctor en  Psicologia (àrea de Neurociències) per la Universitat de les Illes Balears (UIB). La meva tesi va consistir a caracteritzar el patró cognitiu i electrofisiològic durant el canvi de tasca en poblacions d’envelliment no-clíniques. Entre 2009 i 2011 vaig realitzar la meva estada postdoctoral a Montreal (Canadà), sota la supervisió del Dr. Ansaldo. Durant aquest període, vaig explorar de quina manera el bilingüisme estructura i redefineix les xarxes neuronals encarregades del control atencional. Els meus interessos d’investigació actuals es centren en el desenvolupament de l’atenció i l’emoció en nins i adults multilingües, particularment en la interacció entre la presa de decisions, el llenguatge i l’emoció. També estic interessat en l’aprenentatge i ajustament socioemocional que presenten els nens i nenes amb Dificultats d’Adquisició del Llenguatge.


luciacactus

Lucía Buil Legaz. Professora contractada doctora.

ResearchGate_Logo

Sóc llicenciada en Psicologia des de 2007 a la Universitat de Barcelona (UB) i doctora en Cognició i Evolució Humana (EVOCOG) des de 2016 per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Durant la meva tesi doctoral, vaig explorar els factors cognitius i lingüístics associats a l’adquisició del llenguatge i les dificultats de lectura des d’una perspectiva longitudinal. Actualment, sóc professora contractada doctora en el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació a la Universitat de les Illes Balears. La meva investigació es centra amb l’adquisició del llenguatge, el trastorn del llenguatge, la lectura i el bilingüisme.
ResearchGate_Logo

Josep A. Pérez Castelló. Professor titular d’universitat. 

Sóc doctor en Comunicació i Desenvolupament des de 1992 per la Universitat de Barcelona. Vaig treballar en el laboratori de competències comunicatives a la mateixa Universitat des de 1986 fins a 1992. Des de llavors, sóc professor de psicologia del desenvolupament i trastorns del desenvolupament a la Universitat de les Illes Balears (UIB). La meva investigació es centra amb el desenvolupament de la comunicació referencial en persones amb trastorns del llenguatge. També estic interessat amb la influència del bilingüisme en el desenvolupament comunicacional i la seva relació amb el desenvolupament emocional.
raulbo
ResearchGate_Logo

 Raül López Penadès. Professor contractat doctor

Sóc llicenciat i doctor en Psicologia per la Universitat Jaume I de Castelló, on també vaig ser investigador postdoctoral. Actualment, sóc professor contractat doctor en el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació a la Universitat de les Illes Balears. Els meus interessos d’investigació s’han centrat, generalment, en la investigació psicofisiològica humana en processos bàsics d’emoció, atenció i motivació, a més d’enfocar-se també amb les seves manifestacions patològiques com la psicopatia, l’ansietat i els trastorns addictius. També estic interessat a estudiar el paper dels mecanismes afectius en el desenvolupament del llenguatge i bilingüisme.
Àngels Esteller Cano. Professora ajudanta doctora.

ResearchGate_Logo

Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia i Doctorada en Psicologia per la Universitat Jaume I de Castelló. Actualment, treballo com a professora ajudant doctora al Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears. Els meus interessos de recerca es centren a explorar diferències individuals sobre processos psicològics bàsics (cognitius i afectius) subjacents al comportament humà normal i patològic (aprenentatge, bilingüisme, trastorns lingüístics, psicopatia …) a través de diferents tècniques psicofisiològiques i tasques conductuals.
eduardbo

Eduard Rigo Carratalà. Catedràtic d’universitat.                                              

ResearchGate_Logo

Sóc doctor en Psicologia del Desenvolupament per la Universitat de Barcelona (‘’El pensament d’Henri Wallon com un model de treball en el desenvolupament cognitiu en nins’’, UB). Els meus interessos, tant d’investigació com de docència, inclouen una àmplia varietat d’aspectes cognitius i emocionals, que modulen el desenvolupament cognitiu i emocional durant la infància i l’adolescència. També sóc un membre actiu del Programa d’Assesorament Psicològic i Educatiu (PROAP-UIB) de la Universitat de les Illes Balears.


Google_Scholar_logo

Immaculada Sureda Garcia. Professora titular d’universitat.

Sóc doctora en Psicopedagogia des de 1998. Actualment, sóc professora titular de Psicologia Educativa en l’Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. La meva línia d’investigació rellevant ha estat el context temàtic del rebuig entre iguals, el dèficit de competències emocionals i les habilitats socials. He participat com a membre de l’equip en diferents projectes interuniversitaris finançats pel Ministeri d’Educació o per altres entitats, atenent aquestes temàtiques. Entre les meves publicacions, destaquen: Com millorar l’autoconcepte, Programa d’intervenció per la millora de les habilitats socials, El rebuig entre iguals en el seu context interpersonal i diferents articles en el context de les relacions entre iguals.
Ester Salom Mariano. Tècnica contractada.

Sóc llicenciada en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears. L’any 2015 vaig obtenir una doble titulació de Màster en Psicologia del Treball, Organitzacions i RRHH per la Universitat de València i Université Paris Descartes. He treballat en diferents departaments de RRHH i, vaig col·laborar en un bloc de tecnologia, que em va transmetre la passió per la difusió de contingut. Actualment realitzo tasques relacionades amb la investigació dels trastorns del llenguatge i m’encarrego de la difusió de la nostra investigació i els seus resultats en aquest mateix bloc i via xarxes socials. A més, m’encarrego de coordinar un nou postgrau d’Especialista Universitari d’Audició i Llenguatge de la UIB.
Juan Carretero Pizá. Tècnic contractat

Sóc graduat en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears (2016), i vaig realitzar un màster en Neurociències Clíniques, Socials i Cognitives a City University London (2016-2018). El meu interès per la investigació en psicologia, especialment per la relació entre el desenvolupament lingüístic i dificultats en el processament de les emocions, em va dur a treballar amb aquest equip. A més d’ajudar en diferents tasques d’investigació, m’encarrego de la difusió en aquest mateix blog de la feina del grup de recerca I+DEL.Google_Scholar_logo

Albert Flexas Oliver. Ajudant Doctor.  

Sóc doctor en Cognició i Evolució Humana per la Universitat de les Illes Balears (UIB, 2013). La meva tesi doctoral va contribuir a la comprensió de la capacitat humana per apreciar la bellesa (estètica) i per distingir allò que està bé del que està malament (moral). Durant els anys 2016 i 2017 vaig esser director del Grau en Psicologia de la Universitat Isabel I de Castella. A finals de 2017 vaig tornar a la UIB. Els meus interessos d’investigació es centren en com les persones desenvolupam la capacitat moral i la capacitat estètica al llarg del cicle vital i quina relació tenen amb una altra de les capacitats cognitives exclusives de l’espècie humana, el llenguatge.


Ramon Bassa Martín. Professor Titular emèrit.

Som mestre (1968), llicenciat en Filosofia i. Lletres (Secció de Pedagogia, UB. 1975), i doctor en Ciències de l’Educació (UIB 1989). Catedràtic d’Escola Universitària/Titular d’Universitat (1993). Professor Titular emèrit (TU) de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB. Ex-director del Servei Lingüístic (2003-2011) de la UIB. I amb una experiència docent de cinquanta anys (1968-2018). He obtingut amb el Seminari de Didàctica de l’ICE de la UIB, els premis Baldiri Reixac (OC 1983) i Emili Darder (OCB 1992). Les meves línies de treball i recerca són en els camps de la didàctica de les habilitats lingüístiques, de la didàctica de l’oralitat, la didàctica de l’ortografia i de la llengua catalana, la literatura infantil i juvenil, i la història de l’educació (segle XX).