Estudiants de doctorat

Víctor Sánchez Azanza.

Sóc graduat en Psicologia i tinc el màster en Neuropsicologia Cognitiva de la Universitat Complutense de Madrid. Actualment, sóc estudiant de doctorat, especialment interessat en la interacció entre els mecanismes de control cognitiu, els trets de personalitat i el bilingüisme.


Mario Valera Pozo.

Sóc graduat en Psicologia i tinc el màster en Psicologia General Sanitària de la Universitat de les Illes Balears. Actualment, sóc estudiant de doctorat, especialment interessat en dificultats del llenguatge, habilitats socials, educació emocional i assetjament escolar.